Ontwerp Chw bestemmingsplan 9e verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen en Beeldkwaliteitsplannen Erfwonen Dalfsen voor schuurwoningen, tiny houses of kleine woningen op het erf

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp Chw bestemmingsplan 9e verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen en Beeldkwaliteitsplannen Erfwonen Dalfsen voor schuurwoningen, tiny houses of kleine woningen op het erf.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Ontwerppen ter inzageMet ingang van 30 december 2023 tot en met 9 februari 2024 liggen voor iedereen onderstaande ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en ontwerp beeldkwaliteitsplannen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken.1. Ontwerp Chw bestemmingsplan 9e verzamelplan Buitengebied gemeente Dalfsen In het ontwerpbestemmingsplan 9e verzamelplan worden elf verleende en onherroepelijke omgevingsvergunning(en) met project afwijkingsbesluiten, tien herzieningen en vier wijzigingsplannen die onherroepelijk zijn opgenomen. Verder is een behoorlijke hoeveelheid ambtshalve wijzigingen in dit ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met Identificatienummer NL.IMRO.0148.9eVerzamelplanBG-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/.2. Beeldkwaliteitsplannen Erfwonen Dalfsen voor schuurwoningen, tiny houses of kleine woningen op het erf De beeldkwaliteitsplannen Erfwonen Dalfsen voor schuurwoningen, tiny houses of kleine woningen op het erf zijn te vinden op de website van de gemeente Dalfsen: Tiny house, schuurwoningen en kleine woningen | Ruimtelijke kwaliteit | Gemeente Dalfsen en worden gebruikt om plannen voor een schuurwoning, tiny house of kleine woning te toetsen. De beeldkwaliteitsplannen voor tiny houses en kleine woningen waren al eerder vastgesteld, maar het plan voor de kleine woningen is aangepast en dat voor de schuurwoningen is nog niet eerder vastgesteld. Omdat de drie beeldkwaliteitsplannen in samenhang met elkaar moeten worden gezien, worden ze nu (nog een keer) als ontwerp ter inzage gelegd. Reageren?Iedereen kan van 30 december 2023 tot en met 9 februari 2024 via een brief of mondeling een zienswijze geven op de hiervoor genoemde plannen. Uw brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met team Projecten en Planontwikkeling, telefoon 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het desbetreffende ontwerpplan dan wel beeldkwaliteitsplan uw zienswijze gaat.Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.Dalfsen, 29 december 2023 Burgemeester en wethouders van Dalfsen

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. gmb-2023-559954

Gerelateerde berichten