Besluit – uitgebreide procedure, (ontwerp t.i.) het splitsen van een inwoonsituatie naar twee wooneenheden, Poppenallee 15 7722KW Dalfsen

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit – uitgebreide procedure, (ontwerp t.i.) het splitsen van een inwoonsituatie naar twee wooneenheden, Poppenallee 15 7722KW Dalfsen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 03-01-2022 onderstaand besluit genomen:Kenmerk: Z/23/704653Ingekomen: 03-01-2022Locatie: Poppenallee 15 7722KW DalfsenProjectomschrijving: het splitsen van een inwoonsituatie naar twee wooneenhedenInzageBurgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning heeft betrekking op het splitsen van de woning op het adres Poppenallee 15 en 15B, volgens de regels voor woningsplitsing zoals opgenomen in het 7e Verzamelplan Buitengebied van de gemeente Dalfsen. Inzien stukkenU kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken van met ingang van 13 december 2023 gedurende 6 weken inzien bij het loket van de eenheid Publieksdienstverlening in het gemeentehuis van Dalfsen. Ook kunt u de verleende omgevingsvergunning inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl met als identificatienummer NL.IMRO.0148.OmBPoppenallee15-vs01.De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/.  Instellen beroepTijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Ook kunt u digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (alleen met een DigiD). Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege een spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. gmb-2023-528280

Gerelateerde berichten