Vastgesteld 25e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Koesteeg 2A en 4

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld 25e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Koesteeg 2A en 4.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Doel bestemmingsplanDit plan maakt het mogelijk dat het bestaande gebouw op het perceel aan de Koesteeg 4 wordt uitgebreid zodat zich hierin de Vechtdal Brouwerij kan vestigen, die momenteel elders in Dalfsen is gevestigd. Tevens zullen de bestaande dierenverblijven op dit perceel worden uitgebreid. Alle functies die momenteel in de natuurboerderij Lindehoeve zijn gevestigd worden daarbij behouden en versterkt door een sociaal programma dat voortvloeit uit de vestiging van de Brouwerij op dit perceel. Daarnaast wordt het perceel Koesteeg 2A getransformeerd naar een perceel met één bedrijfswoning en enkele zorg-vakantiewoningen (Bed & Breakfast (B&B)).Ter inzageMet ingang van 25 oktober 2023 tot en met 6 december 2023 ligt voor iedereen het bestemmingsplan 25e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Koesteeg 2A en 4 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken.Reageren?Beroep tegen het besluit instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor iedereen die het niet eens is met dit besluit.In werking treden plan (geldigheid)Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van plan uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist. KostenVoor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatieU kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0148.DKernen2016hz25-vs01 ook inzien via www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/. Dalfsen, 24 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Dalfsen

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. gmb-2023-452361

Gerelateerde berichten