27e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Oosteinde 35bc en 48

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: 27e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Oosteinde 35bc en 48.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Doel besluitDit plan maakt het mogelijk dat het bedrijf (Oosteinde 35) verplaatst wordt naar de overkant van de straat (Oosteinde 48) en het perceel Oosteinde 35 opgesplitst wordt in twee percelen. De bedrijfswoning (Oosteinde 35b) blijft gehandhaafd, maar krijgt in dit plan de bestemming wonen. Op de locatie Oosteinde 35c wordt het bestaande bedrijfspand gesloopt en een nieuwe woning toegevoegd.Ter inzageHet 27e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Oosteinde 35bc en 48 ligt met de bijbehorende stukken van 18 oktober 2023 tot en met 29 november 2023 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken.Reageren?Beroep tegen het besluit instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor iedereen die het niet eens is met dit besluit.In werking treden plan (geldigheid)Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van plan uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist. KostenVoor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatieU kunt het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0148.NKernen2016hz27-VS01 ook inzien via www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/. Dalfsen, 17 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Dalfsen

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 18-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. gmb-2023-441680

Gerelateerde berichten