18e herziening Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Strenkhaarsweg 15 en 19

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: 18e herziening Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Strenkhaarsweg 15 en 19.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Doel besluit Dit plan maakt het realiseren van 48 woonzorg appartementen en een hoofdgebouw op het adres Strenkhaarsweg 19 en dagbesteding voor onder andere de bewoners op het adres Strenkhaarsweg 15 met daarbij behorende voorzieningen en bouwwerken mogelijk. Ter inzage Met ingang van 25 oktober 2023 tot en met 6 december 2023 ligt voor iedereen het bestemmingsplan ‘18e herziening Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Strenkhaarsweg 15 en 19’ met bijhorende stukken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken. Reageren? Beroep tegen het besluit instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor iedereen die het niet eens is met dit besluit. In werking treden plan (geldigheid) Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van plan uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist. Kosten Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie Ook kunt u het bestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.BgemDlfshz18-vs01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/. Dalfsen, 24 oktober 2023 Burgemeester en wethouders van Dalfsen

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. e94fe0e0eb56dd6f63af3f0955500666

Gerelateerde berichten