Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van een Kermis van 3 juli tot en met 7 juli 2024, op het evenemententerrein naast het gemeentehuis te Dalfsen

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van een Kermis van 3 juli tot en met 7 juli 2024, op het evenemententerrein naast het gemeentehuis te Dalfsen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 13-11-2023 heeft de burgemeester van Dalfsen onderstaande evenementenvergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening: Kenmerk: Z/23/708888 Ingekomen: 13-11-2023 Locatie: evenemententerrein naast het gemeentehuis te Dalfsen Projectomschrijving: het organiseren van een Kermis van 3 juli tot en met 7 juli 2024 Procedure Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en; 4. de redenen van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

 

Onderwerp: evenementenvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 6-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. bc7af39d177385605ba31d45098f54ce

Gerelateerde berichten