Besluit – uitgebreide procedure, het uitbreiden van de stal, Veldhoeveweg 2 7722SM Dalfsen

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit – uitgebreide procedure, het uitbreiden van de stal, Veldhoeveweg 2 7722SM Dalfsen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 18-01-2024 onderstaand besluit genomen: Kenmerk: Z/23/704197 Ingekomen: 23-06-2022 Locatie: Veldhoeveweg 2 7722SM Dalfsen, Veldhoeveweg 2 7722SM Dalfsen Projectomschrijving: het uitbreiden van de stal Inzage Vanaf 24-01-2024 ligt de verleende omgevingsvergunning die de uitgebreide voorbereidingsprocedure heeft gevolgd gedurende 6 weken ter inzage. U kunt een verzoek indienen om de stukken digitaal te ontvangen via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl of u kunt een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/ om de stukken in te zien op het gemeentehuis. Procedure Tegen het besluit kunt u, en andere belanghebbenden, op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van dat besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voorts kan er, als onverwijlde spoed en de betrokken belangen dat eisen, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel schriftelijk worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet u een afschrift van het beroepschrift meesturen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529. Ook kunt u een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 8032af150943b73333bd0eadf5ff6a67

Gerelateerde berichten