Besluit – reguliere procedure, een wijzigingsaanvraag op het bouwen van een bedrijfspand (Schippers Bouwmaterialen Dalfsen B.V.),De Vesting 37 7722GA Dalfsen.

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit – reguliere procedure, een wijzigingsaanvraag op het bouwen van een bedrijfspand (Schippers Bouwmaterialen Dalfsen B.V.),De Vesting 37 7722GA Dalfsen..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 23 januari 2024 onderstaand besluit genomen: Kenmerk: Z/23/707198 Ingekomen: 20-10-2023 Locatie: De Vesting 32 7722GA Dalfsen, De Vesting 37 7722GA Dalfsen, Wannestraat 26 7722RT Dalfsen Projectomschrijving: een wijzigingsaanvraag op het bouwen van een bedrijfspand (Schippers Bouwmaterialen Dalfsen B.V.) Inzage Vanaf 24 januari 2024 ligt de verleende omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure heeft gevolgd gedurende 6 weken ter inzage. U kunt een verzoek indienen om de stukken digitaal te ontvangen via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl of u kunt een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/ om de stukken in te zien op het gemeentehuis. Procedure Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en; 4. de redenen van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Kwaliteit, telefoonnummer 14 0529. Ook kunt u een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/.

 

Onderwerp: bouwvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 31-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 51af2a5f0a867ac19a22b575b50b1347

Gerelateerde berichten