Besluit - Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet i.v.m. proeverij Vers Supermarkt Dirk Wennemars, J.Schaapmanstraat 12 7722SW Dalfsen

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit - Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet i.v.m. proeverij Vers Supermarkt Dirk Wennemars, J.Schaapmanstraat 12 7722SW Dalfsen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 05-12-2023 heeft de burgemeester van Dalfsen onderstaande ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de alcoholwet aan: Kenmerk: Z/23/710799 Ingekomen: 06-12-2023 Locatie: J.Schaapmanstraat 12 7722SW Dalfsen Projectomschrijving: Ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet i.v.m. proeverij Vers Supermarkt Dirk Wennemars Inzage Vanaf 07-12-2023 ligt de verleende ontheffing die de reguliere voorbereidingsprocedure heeft gevolgd gedurende 6 weken ter inzage. U kunt een verzoek indienen om de stukken digitaal te ontvangen via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl. Procedure Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en; 4. de redenen van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar de burgemeester van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de ontheffing kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde via telefoonnummer 14 0529.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 4f425d33edd89694ea73a1d2d523892b

Gerelateerde berichten