Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van een Kerstfestijn op 15 en 16 december 2023, in het centrum van Dalfsen

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van een Kerstfestijn op 15 en 16 december 2023, in het centrum van Dalfsen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 11-12-2023 heeft de burgemeester van Dalfsen onderstaande evenementenvergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening: Kenmerk: Z/23/708546 Ingekomen: 02-11-2023 Locatie: In het centrum van Dalfsen Projectomschrijving: het organiseren van een Kerstfestijn op 15 en 16 december 2023 Procedure Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en; 4. de redenen van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor informatie, vragen over het inzien van de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

 

Onderwerp: evenementenvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 3995e191b3d2fa1f447c19b1c0ebf7a4

Gerelateerde berichten