Ontwerpbestemmingsplan 29e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Oosteinde 65 en Westerveen 54 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan 29e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Oosteinde 65 en Westerveen 54 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Doel besluit Met dit plan wordt de agrarische bestemming van het perceel Oosteinde 65 veranderd in ‘Wonen’. Door toepassen van ‘Sloop voor kansen’ wordt landschapsontsierende bebouwing op het perceel gesloopt en worden er twee compensatiewoningen gerealiseerd waarvan er één gesplitst wordt. Omdat er niet voldoende sloop m² op het perceel aanwezig is worden de ontbrekende m2’s gesloopt op het perceel Westerveen 54. Als laatste wordt de huidige (bedrijfs)woning op het perceel Oosteinde 65 gesplitst in twee woningen. Ter inzage Met ingang van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ligt voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan 29e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Oosteinde 65 en Westerveen 54 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken. Reageren? Iedereen kan van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 via een brief of mondeling een zienswijze geven op het plan. Uw brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Eekhof, telefoon 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpplan uw zienswijze gaat. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Meer informatie Ook kunt u het bestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.BgemDlfshz29-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Oosteinde 65 te Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen Een besluit tot vaststelling hogere grenswaarden op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de splitsing van de huidige (bedrijfs)woning aan het Oosteinde 65 in Nieuwleusen. De hogere grenswaarde houden verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op hert Oosteinde, die voor de te splitsen woning hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. dB(A). Het ontwerpbesluit voor deze hogere grenswaarden ligt, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan, van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage in het gemeentehuis in Dalfsen. Raadhuisstraat 1 7721 AX Dalfsen. Gedurende de genoemde termijn kan iedereen zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35 7720 AA Dalfsen. Dalfsen, 19 december 2023 Burgemeester en wethouders van Dalfsen

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 2861897c463c45772264e665b3885a1b

Gerelateerde berichten