Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van Sallands Bakfeest 2023 op 4 november 2023, Brinkweg 32 7722VA Dalfsen

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van Sallands Bakfeest 2023 op 4 november 2023, Brinkweg 32 7722VA Dalfsen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 17-07-2023 heeft de burgemeester van Dalfsen onderstaande evenementenvergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening: Kenmerk: Z/23/704761 Ingekomen: 17-07-2023 Locatie: Tegenover Brinkweg 32 7722VA Dalfsen Projectomschrijving: het organiseren van Sallands Bakfeest 2023 op 4 november 2023 Inzage Vanaf 17-07-2023 ligt de verleende evenementenvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure heeft gevolgd gedurende 6 weken ter inzage. U kunt een verzoek indienen om de stukken digitaal te ontvangen via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl Procedure Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en; 4. de redenen van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

 

Onderwerp: evenementenvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 24-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 190545240474fb2f78aba6f83b25f1d8

Gerelateerde berichten