Ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, 25e herziening, Hoogspanningsmasten en anterieure overeenkomst

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, 25e herziening, Hoogspanningsmasten en anterieure overeenkomst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Doel besluit Met dit plan wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt voor de uitbreiding van het bestaande 110-220-380 kV hoogspanningsstation Hessenpoort aan de Berkummerbroekweg 24-26 in Zwolle, inclusief benodigde inlussingen op het hoogspanningsnetwerk. Voor Dalfsen houdt dit plan o.a. in dat de hoogspanningslijnen wijzigen en dat er een mast verplaatst wordt en er één bij komt. De inlussingen en de uitbreiding van het hoogspanningsstation overschrijden de gemeentegrens en lopen deels over grondgebied van de gemeente Dalfsen. Tegelijkertijd wordt voor deze ontwikkeling ook een bestemmingsplan ter inzage gelegd in de gemeente Zwolle die aansluit op het bestemmingsplan van Dalfsen. Ter inzage Met ingang van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ligt voor iedereen het ontwerp van de Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, 25e herziening, Hoogspanningsmasten ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken. Reageren? Iedereen kan van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 via een brief of mondeling een zienswijze geven op het plan. Uw brief kunt u sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Klink, telefoon 14 0529. In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpplan uw zienswijze gaat. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Meer informatie Ook kunt u het bestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.BgemDlfshz25-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/. Anterieure overeenkomst Voor het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt tijdens dezelfde periode op dezelfde locatie voor iedereen ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dalfsen, 19 december 2023 Burgemeester en wethouders van Dalfsen

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 1734bd54518088c254d8340d1d3db905

Gerelateerde berichten