Gemeente Dalfsen - Verkeersbesluit Dalfsen, instellen voorrangsregeling en overige verkeersmaatregelen doorfietsroute Dalfsen–Oudleusen - Dalfsen, Oudleusen

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Dalfsen - Verkeersbesluit Dalfsen, instellen voorrangsregeling en overige verkeersmaatregelen doorfietsroute Dalfsen–Oudleusen - Dalfsen, Oudleusen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gelet op: • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW); • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); Overwegende dat: de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Dalfsen; de in dit besluit genoemde wegen onderdeel uitmaken van, of aansluiten op, de doorfietsroute Dalfsen-Oudleusen; de gemeente Dalfsen met haar fietsbeleid zoveel mogelijk wil aansluiten bij het provinciale “Kernnetwerk Fiets”; het “kernnetwerk Fiets” streeft naar een verbetering van fietsverbindingen tussen kernen, om zo het aantal fietsers over afstanden tot 15 kilometer te vergroten; de doorfietsroute Dalfsen-Oudleusen onderdeel uitmaakt van het hoofdfietsnetwerk van de gemeente Dalfsen, zoals deze is vastgesteld in het “GVVP 2016-2026” en de “Integrale Fietsvisie” van de gemeente; in het kader van de hiervoor genoemde beleidsstukken de gemeente Dalfsen bezig is met het aanpassen van de doorfietsroute Dalfsen-Oudleusen, om op de route de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, herkenbaarheid en het fietscomfort te verbeteren; de aanpassingen aan de doorfietsroute op een inloopavond gepresenteerd zijn aan bewoners; naar aanleiding van input van bewoners verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd in overleg met de bewoners, die geleid hebben tot een definitief ontwerp; in het definitieve ontwerp de volgende aanpassingen worden uitgevoerd op de doorfietsroute om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, herkenbaarheid en het fietscomfort van de route te verbeteren: • op de fietsroute wordt een voorrangsregeling ingesteld, waardoor verkeer op de aansluitende wegen voorrang moet verlenen aan verkeer op de fietsroute; • in Dalfsen worden de Ankummer Es (vanaf het kruispunt met de Leemculeweg richting de Elskamp), de Elskamp (vanaf de Ankummer Es tot het fietspad richting de Langkamp) en de Langkamp (vanaf de aansluiting van het fietspad richting de Elskamp tot de rotonde met de Koesteeg), ingericht als een fietsstraat waar de automobilist te gast is en in Oudleusen wordt de Parallelstraat (vanaf de aansluiting van het fietspad richting De Stokte tot de oostelijke komgrens van Oudleusen) ingericht als fietsstraat; • Het kruispunt tussen de Elskamp en het fietspad richting de Langkamp en het kruispunt tussen de Langkamp en het fietspad richting de Elskamp worden aangepast, zodat de doorfietsroute herkenbaar wordt als doorgaande route en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers op deze kruispunten toeneemt; de Ankummer Es, de Elskamp, de Langkamp en de Parallelstraat conform Duurzaam Veilig gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u; het gelet op de ontwerpprincipes van Duurzaam Veilig niet gebruikelijk is om een voorrangregeling in te stellen op een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u; in deze situatie het instellen van een voorrangregeling zorgt voor een herkenbare aaneengesloten fietsroute, een betere bereikbaarheid voor fietsers en als gevolg daarvan meer fietscomfort, omdat niet gewacht hoeft te worden bij kruispunten; het gelet op het streven om op de fietsroute de bereikbaarheid, herkenbaarheid en het comfort te verbeteren, gewenst is een voorrangregeling in te stellen; de hiervoor genoemde aanpassingen gepaard gaan met het instellen van de volgende verkeersmaatregelen: • het instellen van een voorrangsregeling vanaf het kruispunt Ankummer Es – Leemculeweg op het traject: Ankummer Es, Elskamp, fietspad Elskamp – Langkamp, Langkamp, door middel van het plaatsen van verkeersborden B3, B4, B5 en B6 van bijlagen 1 van het RVV 1990, inclusief bijbehorende haaientanden conform artikel 15 van het RVV 1990, waardoor verkeer op de aansluitende wegen van dit traject voorrang moet verlenen aan verkeer op het traject; • het instellen van een voorrangsregeling op de Parallelstraat vanaf het kruispunt met de Dennenkamp tot de oostelijk komgrens van Oudleusen, door middel van het plaatsen van verkeerborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief bijbehorende haaientanden conform artikel 15 van het RVV 1990, waardoor verkeer op de aansluitende wegen voorrang moet verlenen aan verkeer op de Parallelstraat; • het instellen van een gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, door middel van het plaatsen van verkeersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, waardoor fietsers hun weg vervolgen aan de rechterrijhelft op de volgende locaties: o voor fietsers komend vanaf het fietspad richting het kruispunt met de Elskamp; o voor fietsers komend vanaf het fietspad richting het kruispunt met de Langkamp; o voor fietsers komend vanaf de Langkamp richting het fietspad naar de Elskamp; conform artikel 12 van het BABW voor het instellen van de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen een verkeersbesluit is vereist; de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen zijn weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatieschetsen; de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de WVW 1994 genoemde belangen: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het beschermen van weggebruikers en passagiers; • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; de volgende in artikel 2 van de WVW genoemde belangen geschaad kunnen worden door de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen: • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen vooral voor gemotoriseerd verkeer de vrijheid beperken, doordat in de nieuwe situatie voorrang verleent moet worden aan verkeer op de hoofdfietsroute; gelet op de in dit besluit genoemde beleidsdocumenten het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, van ondergeschikt belang wordt geacht ten opzichte van de door dit besluit gediende belangen; overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef. Besluiten: 1. door middel van het plaatsen van verkeersborden B3, B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief bijbehorende haaientanden conform artikel 15 van het RVV 1990, een voorrangregeling in te stellen op het traject: Ankummer Es, Elskamp, fietspad Elskamp – Langkamp, Langkamp, waardoor verkeer op de aansluitende wegen van dit traject voorrang moet verlenen aan verkeer op het traject.   2. door middel van het plaatsen van verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief bijbehorende haaientanden conform artikel 15 van het RVV 1990, een voorrangregeling in te stellen op de Parallelstraat vanaf het kruispunt met de Dennenkamp tot de oostelijk komgrens van Oudleusen, waardoor verkeer op de aansluitende wegen voorrang moet verlenen aan verkeer op de Parallelstraat.   3. door middel van het plaatsen van verkeersbord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990, een gebod in te stellen dat alle bestuurders verplicht het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, waardoor fietsers hun weg vervolgen aan de rechterrijhelft op de volgende locaties: • voor fietsers komend vanaf het fietspad richting het kruispunt met de Elskamp; • voor fietsers komend vanaf het fietspad richting het kruispunt met de Langkamp; • voor fietsers komend vanaf de Langkamp richting het fietspad naar de Elskamp.     Situatieschetsen: Dalfsen Kruispunt Ankummer Es – Leemculeweg Kruispunt Ankummer Es – Meesterserf Kruispunt Ankummer Es – Polhaarweg Kruispunt Ankummmer Es – Elskamp – van Linghenhof Kruispunt Ankummmer Es – van Kempenhof Kruispunt Ankummer Es – Langkamp Oudleusen Kruispunt Parallelstraat – Dennenkamp Kruispunt Parallelstraat - J. Schaapmanstraat Kruispunt Parallelstraat – Muldersstraat

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 15-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. 168c9f8303016fafc92b1085136121fd

Gerelateerde berichten